TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tietosuojaseloste 25.08.2020

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Muurame Ooppera ry - Muuppera

Y-tunnus: 3090681-5

c/o Janne Isoaho

Viinikaisenkuja 1 A

40420 Jyskä

muuppera@gmail.com

Tietojen kerääminen

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus. Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja valittu toimitustapa.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja käytetään:

• Asiakassuhteen hoitamiseen

• Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin ja

• Tapahtuman / tilaisuuden aikaisten tapahtumien jälkiselvittelyyn, vrt. leviävän sairauden altistuneiden informointi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yhdistyksen ja asiakkaan välille syntyvä sopimus palvelun järjestämisestä ja asiakkaan suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietoja ei enää tarvita asiakassuhteen hoitamiseksi, ne poistetaan rekisteristä.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa. Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

• Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)

• Google Drive (koonnoksien tulostaminen pääsylippujen lunastukseen)

Asiakkaan oikeudet

• Asetuksen mukaisesti asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua rekisterissä oleviin henkilötietoihin

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen rekisteristä

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti yllä mainittuihin yhteystietoihin.

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

3. Verkkoresurssin pääsyoikeudet on annettu vain yhdistyksen niille toimijoille, joille se toiminnan kannalta on tarpeellista.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla muuppera.fi asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa.

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 25.08.2020